przychodnia kalisz

Najbliższe poradnie specjalistyczne

Alergologiczna

- ,, KONSYLIUM" Kalisz il. Podkowińskiego 2                                               tel. 062 76 64 966

 

 Audiologiczna

- ,,GAW-MED" Kalisz ul. M. Koszutskiej 1                                                       tel. 062 76 49 997

- ,,SANUS" Kalisz ul. Majkowska 13a                                                             tel. 062 50 17 780

-  Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                    tel. 062 75 79 179

Choroby naczyń

- Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                    tel. 062 76 51 225

- ,,CALISIA' Kalisz ul. Kwiatowa 1                                                                    tel. 062 75 73 353

Chirurgiczna

- ,, Rogatka" Kalisz ul. Śródmiejska 34                                                          tel. 062 76 71 095

- ,,CALISIA" Kalisz ul. Kwiatowa 1                                                                    tel. 062 75 73 352

- ,,MEDIX" Kalisz ul. Majkowska 13a                                                               tel. 062 50 17 666

- ,,POLIKLINIKA" Kalisz ul. Kordeckigo                                                           tel. 062 76 55 540

- Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                     tel. 062 76 51 226

                                                                                                                    lub      tel. 062 76 51 227

Choroby zakaźne

- Szpital Kalisz ul. Toruńska 7                                                                           tel. 062 75 79 177

Chirurgia ręki

- Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                     tel. 062 76 51 225

- ,,Rogatka" Kalisz                                                                                               tel. 062 75 77 746

                                                                                                                      lub     tel. 062 75 77 747

Choroby wątroby

- ,,POLIKLINIKA" Kalisz ul. Kordeckiego                                                           tel. 062 76 55 540                                                        

Dermatologiczna

- ,,Rogatka" Kalisz ul. Śródmiejska 34                                                             tel. 062 75 74 945

Diabetologiczna

- ,,KONSYLIUM" Kalisz ul. Podkowińskiego 2                                                 tel.  062 75 37 505

Endokrynologiczna

- Kalisz ul. Górnośląska 37a                                                                              tel. 062 76 63 440

Endokrynolog dziecięcy

- Szpital, Kalisz ul. Poznańska 79                                                                      tel. 062 76 49 997

Endoskopia

-  Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                      tel. 062 76 77 246                                       

Foniatryczna

- ,, GAW-MED" Kalisz ul. M. Koszutskiej 1a                                                       tel. 062 76 49 997

Gastroenterologiczna

- Pleszew Szpital                                                                                                    tel. 062 74 20 887            

-  Kalisz ul. Poznańska 79                                                                                     tel. 062 76 51 225 

Hematologiczna

-  Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                        tel. 062 76 51 225                                                           

- ,, KONSYLIUM" Kalisz ul. Podkowińskiego 2                                                 tel. 062 76 64 966

Kardiologiczna

-  Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                        tel. 062 76 51 469

- ,, POLIKLINIKA" Kalisz ul. Kordeckiego                                                           tel. 062 76 55 540

- ,,SYNAPSA" Kalisz ul. Obozowa 1                                                                     tel. 062 76 67 786

                                                                                                                    lub          tel. 500 093 554

Logopeda

- ,,GAW-MED" Kalisz Al. Wojska Polskiego                                                         tel. 062 76 49 997

-  Kalisz ul. Lipowa                                                                                                    tel. 062 75 71 730

-  Kalisz ul. Toruńska                                                                                                tel. 062 75 79 000

- ,, POLIKLINIKA" Kalisz ul. Kordeckiego                                                             tel. 062 76 55 540

Laryngologia

- ,,SANUS" Kalisz ul. Majkowska 13a                                                                    tel. 062 50 17 780

- ,,CALISIA" Kalisz ul. Kwiatowa 1                                                                           tel. 062 75 73 352

- ,,GAW-MED" Kalisz Al. Wojska Polskiego                                                           tel. 062 76 49 997

- ,,POLIKLINIKA" Klisz ul. Kordeckiego                                                                  tel. 062 76 55 540

 - Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                            tel. 062 76 51 225

Neurochirurgia

- Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                             tel. 062 76 51 226

                                                                                                                        lub          tel. 062 76 51 227

- Kalisz ul. Sadowa                                                                                                     tel. 062 75 72 809

- ,, KONSYLIUM" Kalisz ul. Podkowińskiego 2                                                      tel. 062 76 64 966

Neurologiczna

- ,,SYNAPSA" Kalisz ul. Dworcowa 10                                                                      tel. 062 76 67 876

- ,,MEDIX" Kalisz ul. Majkowska 13a                                                                         tel. 062 50 17 679

- ,,POLIKLINIKA" Kalisz ul. Kordeckiego                                                                  tel. 062 76 55 540

- NEUROLOG Gołuchów ul. Mickiewicza  1                                                             tel. 062 76 15 085

Okulistyczne Centrum Medyczne

- POZNAŃ ul. Jasielska 14          CZYNNE CAŁĄ DOBĘ!                                        tel. 618 442 727

Okulistyczna

 - ,,OKULUS" Kalisz ul. Śródmiejska 34                                                                      tel. 062 75 77 745

                                                                                                                             lub          tel. 062 75 77 746

- ,,VISUS-KAL" Kalisz ul. Poznańska 23                                                                      tel. 062 50 25 055

- ,,CALISIA" Kalisz ul. Kwiatowa 1                                                                                 tel. 062 75 73 353

                                                                                                                               lub        tel. 062 75 73 352

Onkologiczna

- ,,Rogatka' Kalisz ul. Śródmiejska 34                                                                          tel. 062 76 75 056

Ortopedyczna

-Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                                    tel. 062 76 51 225

-,, POLIKLINIKA" Kalisz ul. Kordeckiego                                                                      tel. 062 76 55 540

- ,,CALISIA" Kalisz ul. Kwiatowa 1                                                                                  tel. 062 75 73 353

-,,MEDIX" Kalisz ul. Majkowska 13                                                                                 tel. 062 50 17 656

Osteoporoza

- ,,MEDICUS" Kalisz ul. Górnośląska 37a                                                                    tel. 062 76 63 440

Paliatywna

- Kalisz ul. Karłowicza 4                                                                                                    tel. 062 76 03 393

Protetyka słuchu

- ,, GAW-MED" Kalisz ul. M. Koszutskiej 1a                                                                    tel. 062 76 49 997

Psychiatryczna

- Kalisz ul. Lipowa                                                                                                               tel. 062 76 61 516

- Pleszew ul. Garncarska 1                                                                                               tel. 062 74 27 533

- Kalisz ul. Obozowa                                                                                                           tel. 062 76 67 876

 Psychologiczna

- Kalisz ul. Obozowa                                                                                                            tel. 062 76 67 876

- Kalisz ul. Poznańska                                                                                                         tel. 062 76 51 236

- Kalisz ul. Lipowa                                                                                                                tel. 062 75 71 730

Pulmonologiczna

-,,Rogatka" Kalisz ul. Śródmiejska 34a                                                                            tel. 062 76 12 562

- Szpital Pleszew                                                                                                                    tel. 062 74 20 820

Profilaktyka p/ wściekliźnie

- Kalisz ul. Toruńska                                                                                                               tel. 062 75 79 196

P/ Padaczkowa

- Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                                         tel. 062 76 51 226

Reumatologiczna

- ,,MEDIX" Kalisz ul. Majkowska 13a                                                                                    tel. 062 50 17 666

- ,,Rogatka" Kalisz ul. Śródmiejska 34                                                                                tel. 062 76 71 095

- Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                                          tel. 062 76 51 226

                                                                                                                                    lub           tel. 062 76 51 227

Rehabilitacyjna

- ,,POLIKLINIKA " Kalisz ul. Kordeckiego                                                                              tel. 062 76 55 540

- ,,Rogatka" Kalisz u;. Śródmiejska  34                                                                                 tel. 062 76 75 055                      

- ,,MAGDOMED" Kujawa KALISZ                                                                                             tel. 062 75 70 224    

Rejestracja gastrostropii      

- Kalisz ul. Poznańska                                                                                                               tel. 062 76 51 709

Urologiczna i Nefrologiczna

-Szpital Kalisz ul. Poznańska 79                                                                                              tel. 062 76 51 226

- ,,POLIKLINIKA" Kalisz ul. Kordeckiego                                                                                 tel. 062 76 55 540

- ,,CALISIA" Kalisz ul. Kwiatowa 1                                                                                            tel. 062 75 73 352

Wady postawy

- Kalisz ul. H. Sawickiej                                                                                                               tel. 062 76 49 772

 

 

 

Czy chcecie państwo aby rejestracja do lekarzy odbywała się na wyznaczoną godzinę?

tak
nie
nie wiem
opieka zdrowotna stawiszyn nasza przychodnia

Dane kontaktowe

NZOZ "Vita-Med" Przychodnia dla dzieci i dorosłych
ul.  Łódzka 32A
62-800 Kalisz

Telefon:

+4862 757-3319
  +4862 757-5274

E-mail: przychodnia@vita-medkalisz.pl

 

Realizacja serwisu www
https://www.eniteo.pl